Κέντρα Διασκέδασης (ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600/2013 ΦΕΚ 3106/09-12-2013 τ.Β’)

Υπηρεσία: Τμήμα Οικονομικής Ανάπτυξης (Καταστήματα)
Τηλέφωνα: 2132085555
E-mail: katastimata@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Περιγραφή

Την νομοθεσία που αφορά την συγκεκριμένη κατηγορία μπορείτε να την βρείτε εδώ

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση προέγκριση.
  2. Αίτηση για άδεια λειτουργίας.  
  3. Αίτηση για αντικατάσταση λόγω προσθήκης δραστηριότητας.
  4. Αίτηση αντικατάστασης άδειας.
Παρατηρήσεις

Καμία αίτηση απο τις παραπάνω δεν μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά καθώς απαιτείτε πρωτόκολλο το οποίο βρίσκεται στο ισόγειο του Δημαρχείου Δάφνης (Έλλης 16 και Κανάρη).

Στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος στα οποία προσφέρονται οινοπνευματώδη ποτά απαιτείτε βεβαίωση μηχανικού για τις ελάχιστες αποστάσεις (άρθρο 3 του Π.Δ 180/79 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει).