1

Χορήγηση παραχώρησης αθλητικού χώρου

Υπηρεσία: Αθλητισμός
Τηλέφωνα: 2109719616
E-mail: opady@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Δικαιολογητικά
  1. Γραπτή αίτηση.
Παρατηρήσεις

Για τις ομάδες που επιθυμούν παραχώρηση αθλητικού χώρου ή έδρας για την ΕΣΚΑ πρέπει να κάνουν γραπτό αίτημα στον ΟΠΑΔΥ και θα λάβουν γραπτή απάντηση.
Χορήγηση αθλητικών δράσεων και εκδηλώσεων

Υπηρεσία: Αθλητισμός
Τηλέφωνα: 2109719616
E-mail: opady@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Δικαιολογητικά
  1. Γραπτή αίτηση.
Παρατηρήσεις

Για τις ομάδες που επιθυμούν παραχώρηση αθλητικού χώρου ή έδρας για την ΕΣΚΑ πρέπει να κάνουν γραπτό αίτημα στον ΟΠΑΔΥ και θα λάβουν γραπτή απάντηση.
Κολυμβητήριο Δήμου Δάφνης – Υμηττού

Υπηρεσία: Αθλητισμός
Τηλέφωνα: 2109719616
E-mail: opady@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Δικαιολογητικά
  1. Γραπτή αίτηση.
Παρατηρήσεις

Για τις ομάδες που επιθυμούν παραχώρηση αθλητικού χώρου ή έδρας για την ΕΣΚΑ πρέπει να κάνουν γραπτό αίτημα στον ΟΠΑΔΥ και θα λάβουν γραπτή απάντηση.
Χορήγηση Βεβαίωση προϋπηρεσίας ως Γυμναστής ή Εικαστικός

Υπηρεσία: Αθλητισμός
Τηλέφωνα: 2109719616
E-mail: opady@dafni-ymittos.gov.gr

blank
Δικαιολογητικά
  1. Γραπτή αίτηση.
Παρατηρήσεις

Για τις ομάδες που επιθυμούν παραχώρηση αθλητικού χώρου ή έδρας για την ΕΣΚΑ πρέπει να κάνουν γραπτό αίτημα στον ΟΠΑΔΥ και θα λάβουν γραπτή απάντηση.