ΧΩΡΟΙ ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΥ ΚΛΕΙΣΤΟΙ – ΚΑΥΣΩΝΑ

window.WPLeafletMapPlugin = window.WPLeafletMapPlugin || []; window.WPLeafletMapPlugin.push(function WPLeafletMapShortcode() {/**/var baseUrl = atob('aHR0cHM6Ly97c30udGlsZS5vcGVuc3RyZWV0bWFwLm9yZy97en0ve3h9L3t5fS5wbmc='); var base = (!baseUrl && window.MQ) ? window.MQ.mapLayer() : L.tileLayer(baseUrl, L.Util.extend({}, { detectRetina: 0, }, {"subdomains":"abc","noWrap":false,"maxZoom":20} ) ); var options = L.Util.extend({}, { layers: [base], attributionControl: false }, {"zoomControl":true,"scrollWheelZoom":true,"doubleClickZoom":false,"fitBounds":false,"minZoom":0,"maxZoom":20,"maxBounds":null,"attribution":"Leaflet; \r\n\u00a9 OpenStreetMap contributors"}, {}); window.WPLeafletMapPlugin.createMap(options).setView([37.951489,23.739642],15);}); window.WPLeafletMapPlugin = window.WPLeafletMapPlugin || []; window.WPLeafletMapPlugin.push(function WPLeafletMarkerShortcode() {/**/var map = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentMap(); var group = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentGroup(); var marker_options = window.WPLeafletMapPlugin.getIconOptions({"iconUrl":"\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/communitycentre.png"}); var marker = L.marker( [37.949209,23.74441], marker_options ); var is_image = map.is_image_map; if (marker_options.draggable) { marker.on('dragend', function () { var latlng = this.getLatLng(); var lat = latlng.lat; var lng = latlng.lng; if (is_image) { console.log('leaflet-marker y=' + lat + ' x=' + lng); } else { console.log('leaflet-marker lat=' + lat + ' lng=' + lng); } }); } marker.addTo( group ); marker.bindPopup(window.WPLeafletMapPlugin.unescape('ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ)')).openPopup();window.WPLeafletMapPlugin.markers.push( marker ); }); window.WPLeafletMapPlugin = window.WPLeafletMapPlugin || []; window.WPLeafletMapPlugin.push(function WPLeafletMarkerShortcode() {/**/var map = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentMap(); var group = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentGroup(); var marker_options = window.WPLeafletMapPlugin.getIconOptions({"iconUrl":"\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/communitycentre.png"}); var marker = L.marker( [37.942205,23.74057], marker_options ); var is_image = map.is_image_map; if (marker_options.draggable) { marker.on('dragend', function () { var latlng = this.getLatLng(); var lat = latlng.lat; var lng = latlng.lng; if (is_image) { console.log('leaflet-marker y=' + lat + ' x=' + lng); } else { console.log('leaflet-marker lat=' + lat + ' lng=' + lng); } }); } marker.addTo( group ); marker.bindPopup(window.WPLeafletMapPlugin.unescape('ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 5 (ΩΔΕΙΟΝ)')).openPopup();window.WPLeafletMapPlugin.markers.push( marker ); }); window.WPLeafletMapPlugin = window.WPLeafletMapPlugin || []; window.WPLeafletMapPlugin.push(function WPLeafletMarkerShortcode() {/**/var map = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentMap(); var group = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentGroup(); var marker_options = window.WPLeafletMapPlugin.getIconOptions({"iconUrl":"\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/communitycentre.png"}); var marker = L.marker( [37.948726,23.746623], marker_options ); var is_image = map.is_image_map; if (marker_options.draggable) { marker.on('dragend', function () { var latlng = this.getLatLng(); var lat = latlng.lat; var lng = latlng.lng; if (is_image) { console.log('leaflet-marker y=' + lat + ' x=' + lng); } else { console.log('leaflet-marker lat=' + lat + ' lng=' + lng); } }); } marker.addTo( group ); marker.bindPopup(window.WPLeafletMapPlugin.unescape('ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ 27 (6ΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ)')).openPopup();window.WPLeafletMapPlugin.markers.push( marker ); }); window.WPLeafletMapPlugin = window.WPLeafletMapPlugin || []; window.WPLeafletMapPlugin.push(function WPLeafletMarkerShortcode() {/**/var map = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentMap(); var group = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentGroup(); var marker_options = window.WPLeafletMapPlugin.getIconOptions({"iconUrl":"\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/communitycentre.png"}); var marker = L.marker( [37.950089,23.743211], marker_options ); var is_image = map.is_image_map; if (marker_options.draggable) { marker.on('dragend', function () { var latlng = this.getLatLng(); var lat = latlng.lat; var lng = latlng.lng; if (is_image) { console.log('leaflet-marker y=' + lat + ' x=' + lng); } else { console.log('leaflet-marker lat=' + lat + ' lng=' + lng); } }); } marker.addTo( group ); marker.bindPopup(window.WPLeafletMapPlugin.unescape('ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ & ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)')).openPopup();window.WPLeafletMapPlugin.markers.push( marker ); }); window.WPLeafletMapPlugin = window.WPLeafletMapPlugin || []; window.WPLeafletMapPlugin.push(function WPLeafletMarkerShortcode() {/**/var map = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentMap(); var group = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentGroup(); var marker_options = window.WPLeafletMapPlugin.getIconOptions({"iconUrl":"\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/communitycentre.png"}); var marker = L.marker( [37.94764,23.746008], marker_options ); var is_image = map.is_image_map; if (marker_options.draggable) { marker.on('dragend', function () { var latlng = this.getLatLng(); var lat = latlng.lat; var lng = latlng.lng; if (is_image) { console.log('leaflet-marker y=' + lat + ' x=' + lng); } else { console.log('leaflet-marker lat=' + lat + ' lng=' + lng); } }); } marker.addTo( group ); marker.bindPopup(window.WPLeafletMapPlugin.unescape('ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 62 (Β΄ΚΑΠΗ ΥΜΗΤΤΟΥ)')).openPopup();window.WPLeafletMapPlugin.markers.push( marker ); }); window.WPLeafletMapPlugin = window.WPLeafletMapPlugin || []; window.WPLeafletMapPlugin.push(function WPLeafletMarkerShortcode() {/**/var map = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentMap(); var group = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentGroup(); var marker_options = window.WPLeafletMapPlugin.getIconOptions({"iconUrl":"\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/communitycentre.png"}); var marker = L.marker( [37.955247,23.74739], marker_options ); var is_image = map.is_image_map; if (marker_options.draggable) { marker.on('dragend', function () { var latlng = this.getLatLng(); var lat = latlng.lat; var lng = latlng.lng; if (is_image) { console.log('leaflet-marker y=' + lat + ' x=' + lng); } else { console.log('leaflet-marker lat=' + lat + ' lng=' + lng); } }); } marker.addTo( group ); marker.bindPopup(window.WPLeafletMapPlugin.unescape('ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 14 (Α\' ΚΑΠΗ ΥΜΗΤΤΟΥ)')).openPopup();window.WPLeafletMapPlugin.markers.push( marker ); }); window.WPLeafletMapPlugin = window.WPLeafletMapPlugin || []; window.WPLeafletMapPlugin.push(function WPLeafletMarkerShortcode() {/**/var map = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentMap(); var group = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentGroup(); var marker_options = window.WPLeafletMapPlugin.getIconOptions({"iconUrl":"\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/communitycentre.png"}); var marker = L.marker( [37.955151,23.738988], marker_options ); var is_image = map.is_image_map; if (marker_options.draggable) { marker.on('dragend', function () { var latlng = this.getLatLng(); var lat = latlng.lat; var lng = latlng.lng; if (is_image) { console.log('leaflet-marker y=' + lat + ' x=' + lng); } else { console.log('leaflet-marker lat=' + lat + ' lng=' + lng); } }); } marker.addTo( group ); marker.bindPopup(window.WPLeafletMapPlugin.unescape('ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 28 (ΚΤΙΡΙΟ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΙΝΕΜΑ)')).openPopup();window.WPLeafletMapPlugin.markers.push( marker ); }); window.WPLeafletMapPlugin = window.WPLeafletMapPlugin || []; window.WPLeafletMapPlugin.push(function WPLeafletMarkerShortcode() {/**/var map = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentMap(); var group = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentGroup(); var marker_options = window.WPLeafletMapPlugin.getIconOptions({"iconUrl":"\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/communitycentre.png"}); var marker = L.marker( [37.9535,23.738773], marker_options ); var is_image = map.is_image_map; if (marker_options.draggable) { marker.on('dragend', function () { var latlng = this.getLatLng(); var lat = latlng.lat; var lng = latlng.lng; if (is_image) { console.log('leaflet-marker y=' + lat + ' x=' + lng); } else { console.log('leaflet-marker lat=' + lat + ' lng=' + lng); } }); } marker.addTo( group ); marker.bindPopup(window.WPLeafletMapPlugin.unescape('ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 120 (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)')).openPopup();window.WPLeafletMapPlugin.markers.push( marker ); }); window.WPLeafletMapPlugin = window.WPLeafletMapPlugin || []; window.WPLeafletMapPlugin.push(function WPLeafletMarkerShortcode() {/**/var map = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentMap(); var group = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentGroup(); var marker_options = window.WPLeafletMapPlugin.getIconOptions({"iconUrl":"\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/communitycentre.png"}); var marker = L.marker( [37.954587,23.73449], marker_options ); var is_image = map.is_image_map; if (marker_options.draggable) { marker.on('dragend', function () { var latlng = this.getLatLng(); var lat = latlng.lat; var lng = latlng.lng; if (is_image) { console.log('leaflet-marker y=' + lat + ' x=' + lng); } else { console.log('leaflet-marker lat=' + lat + ' lng=' + lng); } }); } marker.addTo( group ); marker.bindPopup(window.WPLeafletMapPlugin.unescape('ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ 27-31 (ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ)')).openPopup();window.WPLeafletMapPlugin.markers.push( marker ); }); window.WPLeafletMapPlugin = window.WPLeafletMapPlugin || []; window.WPLeafletMapPlugin.push(function WPLeafletMarkerShortcode() {/**/var map = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentMap(); var group = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentGroup(); var marker_options = window.WPLeafletMapPlugin.getIconOptions({"iconUrl":"\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/communitycentre.png"}); var marker = L.marker( [37.94658,23.730091], marker_options ); var is_image = map.is_image_map; if (marker_options.draggable) { marker.on('dragend', function () { var latlng = this.getLatLng(); var lat = latlng.lat; var lng = latlng.lng; if (is_image) { console.log('leaflet-marker y=' + lat + ' x=' + lng); } else { console.log('leaflet-marker lat=' + lat + ' lng=' + lng); } }); } marker.addTo( group ); marker.bindPopup(window.WPLeafletMapPlugin.unescape('ΑΡΜΑΤΟΛΩΝ 61 (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ)')).openPopup();window.WPLeafletMapPlugin.markers.push( marker ); }); window.WPLeafletMapPlugin = window.WPLeafletMapPlugin || []; window.WPLeafletMapPlugin.push(function WPLeafletMarkerShortcode() {/**/var map = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentMap(); var group = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentGroup(); var marker_options = window.WPLeafletMapPlugin.getIconOptions({"iconUrl":"\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/communitycentre.png"}); var marker = L.marker( [37.9495572,23.733171], marker_options ); var is_image = map.is_image_map; if (marker_options.draggable) { marker.on('dragend', function () { var latlng = this.getLatLng(); var lat = latlng.lat; var lng = latlng.lng; if (is_image) { console.log('leaflet-marker y=' + lat + ' x=' + lng); } else { console.log('leaflet-marker lat=' + lat + ' lng=' + lng); } }); } marker.addTo( group ); marker.bindPopup(window.WPLeafletMapPlugin.unescape('ΒΥΡΩΝΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ (ΚΑΠΗ ΔΑΦΝΗΣ)')).openPopup();window.WPLeafletMapPlugin.markers.push( marker ); }); window.WPLeafletMapPlugin = window.WPLeafletMapPlugin || []; window.WPLeafletMapPlugin.push(function WPLeafletMarkerShortcode() {/**/var map = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentMap(); var group = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentGroup(); var marker_options = window.WPLeafletMapPlugin.getIconOptions({"iconUrl":"\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/communitycentre.png"}); var marker = L.marker( [37.950938,23.736676], marker_options ); var is_image = map.is_image_map; if (marker_options.draggable) { marker.on('dragend', function () { var latlng = this.getLatLng(); var lat = latlng.lat; var lng = latlng.lng; if (is_image) { console.log('leaflet-marker y=' + lat + ' x=' + lng); } else { console.log('leaflet-marker lat=' + lat + ' lng=' + lng); } }); } marker.addTo( group ); marker.bindPopup(window.WPLeafletMapPlugin.unescape('ΕΛΛΗΣ 14 (ΚΕΠ ΔΑΦΝΗΣ)')).openPopup();window.WPLeafletMapPlugin.markers.push( marker ); }); window.WPLeafletMapPlugin = window.WPLeafletMapPlugin || []; window.WPLeafletMapPlugin.push(function WPLeafletMarkerShortcode() {/**/var map = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentMap(); var group = window.WPLeafletMapPlugin.getCurrentGroup(); var marker_options = window.WPLeafletMapPlugin.getIconOptions({"iconUrl":"\/wp-content\/uploads\/2022\/09\/communitycentre.png"}); var marker = L.marker( [37.950782,23.736358], marker_options ); var is_image = map.is_image_map; if (marker_options.draggable) { marker.on('dragend', function () { var latlng = this.getLatLng(); var lat = latlng.lat; var lng = latlng.lng; if (is_image) { console.log('leaflet-marker y=' + lat + ' x=' + lng); } else { console.log('leaflet-marker lat=' + lat + ' lng=' + lng); } }); } marker.addTo( group ); marker.bindPopup(window.WPLeafletMapPlugin.unescape('ΕΛΛΗΣ 16 (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ)')).openPopup();window.WPLeafletMapPlugin.markers.push( marker ); });
ΧΩΡΟΣΔΙΕΥΘΥΝΣΗΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 1 (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΥΜΗΤΤΟΥ)Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου 1 (Δημαρχείο Υμηττού)Δημοτική Κοινότητα Υμηττού
ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 5 (ΩΔΕΙΟΝ)Υψηλάντου 5 (Ωδείον)Δημοτική Κοινότητα Υμηττού
ΑΜΑΛΘΕΙΑΣ 27 (6ΟΣ ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ)Αμάλθειας 27 (6ος Παιδικός Βρεφονηπιακός Σταθμός)Δημοτική Κοινότητα Υμηττού
ΕΛΕΥΘΕΡΩΤΩΝ & ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ)Ελευθερωτών & Ηλιουπόλεως (Κλειστό Γυμναστήριο)Δημοτική Κοινότητα Υμηττού
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 62 (Β΄ΚΑΠΗ ΥΜΗΤΤΟΥ)Ηλιουπόλεως 62 (Β΄ΚΑΠΗ Υμηττού)Δημοτική Κοινότητα Υμηττού
ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΟΥ 14 (Α' ΚΑΠΗ ΥΜΗΤΤΟΥ)Παπαστράτου 14 (Α΄ΚΑΠΗ Υμηττού)Δημοτική Κοινότητα Υμηττού
ΗΛΙΑ ΗΛΙΟΥ 28 (ΚΤΙΡΙΟ ΘΕΡΙΝΟΥ ΣΙΝΕΜΑ)Ηλία Ηλίου 28 (Κτίριο Θερινού Σινεμά)Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ 120 (ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ)Ηλιουπόλεως 120 (Πνευματικό Κέντρο)Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ 27-31 (ΜΟΥΣΕΙΟ ΜΠΟΥΖΙΑΝΗ)Γεωργίου Μπουζιάνη 27-31 (Μουσείο Μπουζιάνη)Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
ΑΡΜΑΤΟΛΩΝ 61 (ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΥΡΟΥΤΣΟΣ)Αρματολών 61 (Αθλητικό Κέντρο Μουρούτσος)Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
ΒΥΡΩΝΟΣ & ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ (ΚΑΠΗ ΔΑΦΝΗΣ)Βύρωνος & Αλεξάνδρας (ΚΑΠΗ Δάφνης)Δημοτική Κοινότητα Δάφνη
ΕΛΛΗΣ 14 (ΚΕΠ ΔΑΦΝΗΣ)Έλλης 14 (ΚΕΠ Δάφνης)Δημοτική Κοινότητα Δάφνης
ΕΛΛΗΣ 16 (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΔΑΦΝΗΣ)Έλλης 16 (Δημαρχείο Δάφνης)Δημοτική Κοινότητα Δάφνης