Ανοικτός Διαγωνισμός Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. με τίτλο «Προμήθεια Γραφικής ύλης, φωτοτυπικού χαρτιού, αναλωσίμων Η/Υ, εκτυπωτών , φωτοαντιγραφικών μηχανημάτων & λοιπών εντύπων για τις ανάγκες του Δήμου Δάφνης-Υμηττού»

from to
ScheduledΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

Τελευταία ενημέρωση 16 Μαΐου, 2022 01:16 μμ

Διευκρινιστική σημείωση (ομάδα Δ’) 11.04.2022 εδώ

Κατεβάστε την δημοσίευση διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης ΚΗΜΔΗΣ εδώ

Κατεβάστε την περίληψη διακήρυξης ΔΙΑΥΓΕΙΑ εδώ

Κατεβάστε τα έντυπα οικονομικής προσφοράς εδώ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 16.05.2022 Κατεβάστε σε μορφή .zip το .xml αρχείο εδώ

 

Η ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών είναι η Δευτέρα 16/5/22 και ώρα 14:00μ.μ.

Η ημερομηνία αποσφράγισης είναι η Δευτέρα 23/5/22 και ώρα 10:00π.μ.

Ο διαγ/μος δημοσιεύτηκε με αρ. ΕΣΗΔΗΣ: 158925

 

 

image_print
Facebooktwitterpinterestlinkedin