Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3469 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
24-4 31/01/2017 Έγκριση ανανέωσης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Προυσαευς Ιωάννη) Ψ7ΩΤΩ9Φ-704Δημοτικό Συμβούλιο
24-1 31/01/2017 Έγκριση ανανέωσης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Σολακίδη Γεωργίου) ΩΒΗΚΩ9Φ-ΣΧΨΔημοτικό Συμβούλιο
23-1 31/01/2017 Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Κώτη Μαρία) 6Ν3ΓΩ9Φ-ΨΞ2Δημοτικό Συμβούλιο
23-2 31/01/2017 Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Κουμαριώτη Γεράσιμου) 67ΣΩΩ9Φ-7Ι7Δημοτικό Συμβούλιο
23-3 31/01/2017 Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Μπαλαμπάνη Παρθένας) 6ΣΚ6Ω9Φ-ΖΤΔΔημοτικό Συμβούλιο
23-4 31/01/2017 Έγκριση χορήγησης θέσης στάθμευσης μη αναπηρικού αυτοκινήτου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής (Μπάτσιου Γρηγόριου) ΩΧ8ΣΩ9Φ-ΝΑΝΔημοτικό Συμβούλιο
22 31/01/2017 Έγκριση χωροθέτησης και τοποθέτησης κυκλοφοριακών πινακίδων Ρ-7 (Απαγόρευση εισόδου σε όλα τα οχήματα από ώρες 23:00 έως 05:00) επί της οδού Λυσίππου στη συμβολή της με την οδό Πλουτάρχου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ΩΘΣΑΩ9Φ-8ΣΞΔημοτικό Συμβούλιο
image_print