Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

image_pdfimage_print
  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3517 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
8 15/03/2017 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την έγκριση προμήθειας και τοποθέτησης συναγερμού για το 4ο Γυμνάσιο Δάφνης ΨΙ2Α465Θ03-2ΒΤΣχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
7 15/03/2017 Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την κατακύρωση αποτελέσματος δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση του σχολικού κυλικείου του 3ου Γυμνασίου & 3ου Λυκείου Υμηττού 7ΞΚΣ465Θ03-6ΓΚΣχολικών Επιτροπών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
23 01/03/2017 Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες Εργασίες στα Υδάτινα Στοιχεία Πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού» 644ΓΩ9Φ-ΟΟ9Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
22 01/03/2017 Συγκρότηση επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού του έργου «Ανάπλαση του Νοτιοδυτικού Τμήματος Πλατείας Ηλία Ηλιού και πρόσθετες Εργασίες στα Υδάτινα Στοιχεία Πλατειών του Δ.Δ. Υμηττού» ΩΤΝΘΩ9Φ-1Α6Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
21 01/03/2017 Έγκριση του Νο 3 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής Διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια γάλακτος εργατοτεχνικού προσωπικού» και ανάδειξη του «προσωρινού» αναδόχου 6Κ2ΙΩ9Φ-Κ2ΖΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
20 01/03/2017 Έγκριση του Νο 2 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής Διαγωνισμού του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων και πετρελαίου θέρμανσης» και ανάδειξη του «προσωρινού» αναδόχου Ω88ΡΩ9Φ-61ΩΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
19 01/03/2017 Προέλεγχος Απολογισμού του Δήμου Δάφνης- Υμηττού οικονομικού έτους 2016 και υποβολή του στο Δημοτικό Συμβούλιο. Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή