Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

image_pdfimage_print
  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3517 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
29 23/03/2017 Έγκριση του Νο 1 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής Συντηρήσεως και Επισκευής αυτοκινήτων- οχημάτων του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με τίτλο «Συντήρηση και Επισκευή Μεταφορικών Μέσων» ΩΣΡ5Ω9Φ-ΩΧ1Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
28 23/03/2017 Σύσταση παγίας προκαταβολής του Δήμου έτους 2017 και ορισμός υπολόγου ΨΟΤ7Ω9Φ-822Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
27 23/03/2017 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 7ΚΠΜΩ9Φ-Ν0ΣΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
26 23/03/2017 Έγκριση συμψηφιστικής κίνησης- αποδέσμευσης ποσού ΩΨΚΖΩ9Φ-ΩΚ8Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
25 23/03/2017 Εισήγηση προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2017 Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
24 23/03/2017 Εκλογή Αντιπροέδρου της Οικονομικής επιτροπής ΩΣΩΤΩ9Φ-43ΜΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
11 22/03/2017 Λήψη απόφασης για χωροθέτηση πληροφοριακών πινακίδων επί της οδού Δήλου στη Δημοτική Κοινότητα Δάφνης 7ΞΓΑΩ9Φ-ΜΑΙΑπόρρητο: Κοινότητα Δάφνης