Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

image_pdfimage_print
  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3517 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
32-2 23/03/2017 Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου ΩΥ0ΝΩ9Φ-Υ3ΓΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
32-3 23/03/2017 Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου 7Α4ΛΩ9Φ-368Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
32-4 23/03/2017 Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου ΩΟ5ΓΩ9Φ-ΓΧ7Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
31Α 23/03/2017 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου 64ΟΤΩ9Φ-ΠΣΜΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
31Β 23/03/2017 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου Ω0ΛΕΩ9Φ-Ξ1ΞΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
31Γ 23/03/2017 Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί υποθέσεως του Δήμου 7Ξ4ΗΩ9Φ-Ε79Απόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
30 23/03/2017 Έγκριση του Νο 3 πρακτικού της κατά Νόμο Επιτροπής Διαγωνισμού του συνοπτικού διαγωνισμού με τίτλο «Ασφάλιστρα Μεταφορικών Μέσων» και κατακύρωση αυτού 6ΨΜ5Ω9Φ-ΕΥΟΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή