Αναζήτηση Αποφάσεων

Δημοσίευση: 27 Απριλίου 2017, 10:22

image_pdfimage_print
  • Κατηγορία

Βρέθηκαν 3517 Αποφάσεις
Αρ.Αποφ. Ημερομηνία Τίτλος Διαύγεια Οργ.Μονάδα Αρχείο
18 01/03/2017 Έγκριση δαπάνης, διάθεσης πίστωσης, έκδοσης χρηματικού εντάλματος προπληρωμής και ορισμός υπόλογου υπαλλήλου για κάλυψη δαπάνης ΚΤΕΟ 7Δ2ΤΩ9Φ-ΔΟΓΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
17 01/03/2017 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης 7ΖΡΩΩ9Φ-7ΩΘΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
17Α 01/03/2017 Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης ΩΜΣ9Ω9Φ-ΚΜΚΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
16 23/02/2017 Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης Ω3ΡΟΩ9Φ-ΟΞΙΑπόρρητο: Οικονομική Επιτροπή
7 22/02/2017 Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ – ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ – ΠΟΔΙΩΝ», επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου αρ. 18 ΩΚ1ΞΩ9Φ-92ΣΑπόρρητο: Κοινότητα Δάφνης
6 22/02/2017 Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ,επί της οδού Αγίας Βαρβάρας 66 Ω1Λ3Ω9Φ-Υ9ΗΑπόρρητο: Κοινότητα Δάφνης
5 22/02/2017 Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» ,επί της οδού Ακροπόλεως 1 ΩΞΩΔΩ9Φ-Ξ3ΨΑπόρρητο: Κοινότητα Δάφνης