1

Προσωρινός πίνακας κατάταξης & βαθμολογίας σχολικών καθαριστών-ριών

Κατεβάστε και δείτε τον προσωρινό πίνακα με ΑΔΑ εδώ