6η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 18.03.2019

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17235, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 15 Μαρτίου 2019, 12:54

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων    72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012  όπως ισχύουν, σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την  Δευτέρα 18  Μαρτίου 2019  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη απόφασης  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Εκδίκαση ένστασης που υποβλήθηκε κατά της αριθμ.13/2019 προηγούμενης απόφασης του σώματος αναφορικά με «Κατάρτιση  όρων διακήρυξης πλειοδοτικής, φανερής δημοπρασίας για Συλλογή και απομάκρυνση εγκαταλελειμμένων οχημάτων εντός ορίων του Δήμου Δάφνης-Υμηττού και κινητών αντικειμένων».
  2. Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 1ου ΕΠΑΛ ΥΜΗΤΤΟΥ, ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤTΟΥ»
  3. Έγκριση όρων διακήρυξης διαγωνισμού του έργου με τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΑΦΝΗΣ ΥΜΗΤTΟΥ (2019)»
  4. Ανάθεση ή μη του έργου με τίτλο  «Επισκευή – αντικατάσταση κατεστραμμένων πίλλαρ-πινάκων δικτύων κλπ (ηλεκ/φωτισμού) »

 

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

     ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin