20η Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής 07.08.2018

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 10562, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 3 Αυγούστου 2018, 09:07

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 72 και 75  του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης)) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης, Έλλης 16 & Κανάρη, την  Τρίτη  7 Αυγούστου  2018  και ώρα 10:00 π.μ., για συζήτηση και λήψη αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα:

 

  1. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Ανάπλαση περιοχής  Ζωοδόχου  Πηγής στην Δ.Κ. Δάφνης»
  2. Έγκριση όρων διακήρυξης για το έργο με τίτλο «Συντήρηση και επισκευή του έργου Ανάπλαση με βιοκλιματικό σχεδιασμό στην Δημοτική Κοινότητα Υμηττού του Δ. Δάφνης Υμηττού»
  3. Ανάθεση ή μη του έργου με τίτλο «Συντήρηση και επέκταση κιγκλιδωμάτων και καθιστικών σε κοινόχρηστους χώρους»

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

      ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin