1η Πρόσκληση Συνεδρίασης Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης 17.07.2018

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ
Δημαρχείο Υμηττού, Στρατονίκης, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 16346, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 3 Ιουλίου 2018, 14:21

image_pdfimage_print

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του  άρθρου   76  του  Ν.3852/2006 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης), σας καλούμε σε συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης, που θα γίνει στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1 , την  ΤΡΊΤΗ  17 Ιουλίου 2018 και ώρα 15:15 μ.μ., για συζήτηση στα παρακάτω θέματα:

 

  • Γνωμοδότηση επί του  τεχνικού προγράμματος του Δήμου έτους 2019.
  • Διατύπωση προτάσεων πριν την σύνταξη του προσχεδίου του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2019

 

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Γραμματέα της Επιτροπής. Επίσης σας ενημερώνουμε ότι σε περίπτωση έλλειψης απαρτίας η συνεδρίαση θα επαναληφθεί στις 18  Ιουλίου στις 15:15 μ.μ.  σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

 

                                                                                                 Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                               ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin