Πρόσκληση 5ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Κοινότητας Δάφνης την 23.05.2022

ScheduledΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ
Α' ΚΑΠΗ Δάφνης, Βύρωνος 10 & Αλεξάνδρας 20, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 17235, ΕλλάςMap

Δημοσίευση: 17 Μαΐου 2022, 09:53

image_pdfimage_print

       Έχοντας υπόψη τις διατάξεις:

  • του αρθρ. 89 του Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)
  • του Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3.
  • των αριθμ.40/31-3-2020 , 163/29-05-2020 και 88/21-8-2019 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών
  • Της αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ.55821 απόφασης «Αντικατάσταση της υπό στοιχεία Δ1α/Γ.Π.οικ.56924/15-9-2020 κοινής υπουργικής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών , Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Προστασίας του Πολίτη, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων , Υγείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Εσωτερικών «Έκτακτα μέτρα προστασίας από τη διασπορά του κορωνοϊου COVID-19 στην Περιφέρεια Αττικής» (ΦΕΚ 4019/τ.β’/20-9-2020)
  • Της αριθμ. ΔΙΔΑΔ/Φ.69/202/οικ.2684/21-02-2022 «Μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (75η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ)»
  • Το αριθμ.πρωτ. 69472/24-9-2021 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών

καλείστε σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί δια ζώσης στο Κτίριο του Α΄ΚΑΠΗ ΔΑΦΝΗΣ  Βύρωνος 10 και Αλεξάνδρας 20, στην ισόγεια αίθουσα της Κοινότητας Δάφνης την Δευτέρα 23 Μαΐου 2022 και ώρα 20:00 για συζήτηση στο παρακάτω θέμα:     

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέματα –προβλήματα κοινότητας

Β. Θέματα:

  1. Καθορισμός τμήματος κοινόχρηστου χώρου επί της οδού Αγίας Βαρβάρας αρ.55 στη Δάφνη, για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων.
  1. Έκφραση γνώμης για την εκτέλεση  του έργου «Ποιοτική αναβάθμιση και αναζωογόνηση υποβαθμισμένων περιοχών Δήμου Δάφνης- Υμηττού»   και τον καθορισμό πλάτους  οδοστρωμάτων οδών  της Δ. Κοινότητας Δάφνης.

 

Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου

Κοινότητας Δάφνης

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Facebooktwitterpinterestlinkedin