Πρόσκληση 4ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Κοινότητας Δάφνης 13.04.2020

ScheduledΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΑΦΝΗΣ

Δημοσίευση: 9 Απριλίου 2020, 13:55

image_pdfimage_print

            Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθρ. 89 του  Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. και της αριθμ.40/31-3-2020 εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19, αναφορικά με την οργάνωσης και λειτουργία των δήμων» καλείστε σε τακτική συνεδρίαση η οποία θα διεξαχθεί δια περιφοράς μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης την 13η ΑΠΡΙΛΊΟΥ 2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 08.00μ.μ. έως 09:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέμα –προβλήματα κοινότητας

Β. Θέματα:

1. Διατύπωση γνώμης για κατάργηση εναλλάξ στάθμευσης οδού Ν. Χαλκηδόνος Κ. Δάφνης

Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου

   Κοινότητας Δάφνης

ΚΟΛΛΙΑ ΜΑΡΙΝΑ

Facebooktwitterpinterestlinkedin