Υλοτομία δέντρου για την κατεδάφιση κτιρίου ή ανέγερση νέας οικοδομής