Υλοτομία δέντρου για την είσοδο ιδιωτικής θέσης στάθμευσης σε νέα οικοδομή