Υλοτομία δέντρου για την είσοδο ιδιωτικής θέσης στάθμευσης σε νέα οικοδομή

Υπηρεσία: Τμήμα Περιβάλλοντος (Καθαριότητα - Πράσινο)
Τηλέφωνα: Υπηρεσία Καθαριότητας & Γραφείου Κίνησης: 2109763610 Υπηρεσία Πρασίνου: 2132085546
E-mail: perivallon@dafni-ymittos.gov.gr

Περιγραφή

Για να μπορέσει κάποιος να κάνει την συγκεκριμένη αίτηση θα πρέπει να προσέλθει με όλα τα δικαιολογητικά στο τμήμα πρωτοκόλλου στο Δημαρχείο της Δάφνης, Έλλης 16 και Κανάρη.

Δικαιολογητικά
  1. ΑΔΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣ
  2. ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ Ή ΥΠΟΓΕΙΟΥ ΟΠΟΥ ΑΠΕΙΚΟΝΙΖΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
  3. ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΟΠΟΥ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ Η ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
  4. ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ
  5. ΑΙΤΗΣΗ ΥΛΟΤΟΜΙΑΣ ΔΕΝΔΡΟΥ ΓΙΑ ΘΕΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ

Παρατηρήσεις

Για την υλοτομία δένδρου απαιτείται :

  1. Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ύστερα από θετική εισήγηση της Υπηρεσίας Πρασίνου, μετά από αυτοψία.
  2. Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας από την Διεύθυνση Σχεδίου Πόλεως & Δόμησης, (μετά την Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου)

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!