Αίτηση μεταβολών σε υφιστάμενες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος (μεταβολή επιφανειών, αλλαγή χρήσης κλπ)

Υπηρεσία: Τμήμα Οικονομικό - Έντυπα - Διαδικασίες Αιτήσεων
Τηλέφωνα: 2132085503
E-mail: oikonomiko@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά
  1. ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΣΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ (μεταβολή επιφανειών, αλλαγή χρήσης κλπ)
  2. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού της ΔΕΗ. Ανά περίπτωση, θα χρειαστούν συμβόλαια του ακινήτου, Ε9, κατόψεις και πίνακες χιλιοστών όπου να προκύπτουν οι επιφάνειες του ακινήτου, τακτοποιήσεις κλπ.

Παρατηρήσεις

Η αίτηση γίνεται από τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή, εναλλακτικά από τρίτο άτομο μόνο με εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής.

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!