Αίτηση μεταβολών σε υφιστάμενες παροχές ηλεκτρικού ρεύματος (μεταβολή επιφανειών, αλλαγή χρήσης κλπ)