Αίτηση νέας ηλεκτροδότησης Ακινήτου

Υπηρεσία: Τμήμα Οικονομικό - Έντυπα - Διαδικασίες Αιτήσεων
Τηλέφωνα: 2132085503
E-mail: oikonomiko@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση για ρευματοδότηση
  2. Προσφορά της ΔΕΔΔΗΕ όπου αναγράφεται ο αριθμός παροχής που θα τοποθετηθεί (εναλλακτικά υπ. δήλωση του εγκαταστάτη-ηλεκτρολόγου)Ανά περίπτωση, θα χρειαστούν συμβόλαια του ακινήτου, Ε9, κατόψεις και πίνακες χιλιοστών όπου να προκύπτουν οι επιφάνειες του ακινήτου, τακτοποιήσεις κλπ.

Παρατηρήσεις

Η αίτηση γίνεται από τον ιδιοκτήτη ή τον ενοικιαστή, εναλλακτικά από τρίτο άτομο μόνο με εξουσιοδότηση με γνήσιο της υπογραφής.

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!