Αίτηση Δήλωσης Κενού Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου