Αίτηση Δήλωσης Κενού Μη Ηλεκτροδοτούμενου Ακινήτου

Υπηρεσία: Τμήμα Οικονομικό - Έντυπα - Διαδικασίες Αιτήσεων
Τηλέφωνα: 2132085503
E-mail: oikonomiko@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά
  1. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΚΕΝΟΥ ΜΗ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ
  2. Βεβαίωση από τη ΔΕΔΔΗΕ που να αναγράφει την ακριβή ημερομηνία διακοπής

Παρατηρήσεις

Απαλλαγή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού σε Κενά (Μη Χρησιμοποιούμενα) και Μη Ηλεκτροδοτούμενα ακίνητα

 

Ο Δήμος Δάφνης-Υμηττού ανακοινώνει τα κάτωθι για να λάβουν γνώση όσοι ενδιαφέρονται:

 

Σύμφωνα με το αρ. 222 του Ν. 4555/2018, ο ιδιοκτήτης ενός ακινήτου έχει το δικαίωμα να δηλώσει στο Δήμο το ακίνητό του στο οποίο έχει διακόψει την ηλεκτροδότησή του προκειμένου να απαλλαχθεί από την καταβολή Δημοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (Δ.Τ.) για το χρονικό διάστημα από τη διακοπή έως και τις 18/7/2018.  Από τη στιγμή της αίτησής σας και μετά, απαλλάσσεστε από την καταβολή Δημοτικών Τελών Καθαριότητας και Ηλεκτροφωτισμού (Δ.Τ.) αλλά παραμένει η υποχρέωσή σας να καταβάλετε το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (Τ.Α.Π.) του ακινήτου στο Δήμο μας, μία φορά το έτος, εφόσον παραμένει κενό και χωρίς ηλεκτροδότηση.

 

Προκειμένου να γίνει η αίτηση, ο ιδιοκτήτης (ή ένας εκ των συνιδιοκτητών) προσέρχεται στο Δήμο έχοντας μαζί του ως μοναδικό δικαιολογητικό βεβαίωση από τη ΔΕΔΔΗΕ (προσοχή: η βεβαίωση αυτή ΔΕΝ εκδίδεται από τη ΔΕΗ ή λοιπούς παρόχους ηλεκτρικής ενέργειας) η οποία να αναφέρει την ακριβή ημερομηνία διακοπής της ηλεκτροδότησης για το συγκεκριμένο αριθμό παροχής.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε όπως δείτε τη Διαδικασία δήλωσης και τις Συχνές ερωτήσεις (στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου www.dafni-ymittos.gov.gr ακολουθώντας το μενού Υπηρεσίες-Αιτήσεις>Οικονομικές Υπηρεσίες>Τμήμα Οικονομικό-Έντυπα-Διαδικασίες αιτήσεων>Αίτηση δήλωσης κενού μη ηλεκτροδοτούμενου ακινήτου)

 

Η υπογεγραμμένη αίτηση γίνεται από τον ιδιοκτήτη και εφόσον μας αποσταλεί ταχυδρομικά, να έχει το γνήσιο της υπογραφής.

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!