1η ΕΚΤΑΚΤΗ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Πρόσκληση Συνεδρίασης Οικονομικής Επιτροπής

ScheduledΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη Κ., Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17235, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 8 Ιανουαρίου 2020, 14:22

image_pdfimage_print

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των άρθρων  72 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τον Ν.4555/2018, τον Ν.4623/2019 και τον Ν.4625/2019  και ισχύουν, σας καλούμε σε ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Οικονομικής  Επιτροπής που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την Πέμπτη 9 Ιανουαρίου 2020 και ώρα 10:00 π.μ, για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

  • Ορισμός πληρεξούσιου δικηγόρου επί χειρισμού της υπόθεσης άσκησης του Δημητρίου Τσόλια  ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών  κατά του Δήμου Δάφνης Υμηττού

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη-κατεπείγουσα, δεδομένου ότι θα πρέπει, την Παρασκευή 10 Ιανουαρίου 2020 ο πληρεξούσιος δικηγόρος να παραστεί ενώπιον του Ειρηνοδικείου Αθηνών για τον χειρισμό της υπόθεσης άσκησης του Δημητρίου Τσόλια  κατά του Δήμου Δάφνης Υμηττού την από 30/11/2019 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 95722/1757/2019 αίτηση ασφαλιστικών μέτρων.

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΑΘ. ΜΠΙΝΙΣΚΟΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin