“Τελικά αποτελέσματα της ΣΟΧ 2/2021 Ανακοίνωσης”

Δημοσίευση: 2 Νοεμβρίου 2021, 11:35

Print Friendly, PDF & Email

Κατεβάστε τον τελικό πίνακα πολιτικών μηχανικών με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε τον τελικό πίνακα εργατών γενικών καθηκόντων με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε τον πίνακα εργατών πρασίνου με ΑΔΑ εδώ

Κατεβάστε τον πίνακα απορριπτέων με ΑΔΑ εδώ

Facebooktwitterpinterestlinkedin