Πρόσκληση για ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου την 28η Ιανουαρίου 2020 και ώρα 9:30 μ.μ.

ScheduledΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Δημαρχείο Υμηττού, Κοτυώρων, Καλυκοποιείο, Υμηττός, Δημοτική Ενότητα Υμηττού, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17237, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 28 Ιανουαρίου 2020, 13:07

Print Friendly, PDF & Email

Έχοντας υπόψη,  τις διατάξεις των Ν. 3463/2006 και Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης) όπως τροποποιήθηκαν με τις όμοιες των  Ν. 3870/2010 και 4071/2012 και ισχύουν, σε συνδυασμό με τις διατάξεις  της παρ.5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με τη παρ. 5 του αρθρ.74 του Ν.4555/2018 και της αριθμ. 195/2011 προηγ. απόφ. του Δημοτικού Συμβουλίου (Κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου),  καλείσθε σε  ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει τη  Τρίτη 28 Ιανουαρίου 2020  και  ώρα  9:30 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Δημοτικής Κοινότητας Υμηττού (πρώην Δημαρχείο Υμηττού)  Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου 1, (αριθμ. 28/20-1-2011 αποφ. Δημ. Συμβουλίου), στην αίθουσα συνεδριάσεων, 2ος όροφος, για συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

  • Συζήτηση και λήψη απόφασης για την επαναλειτουργία του υποκαταστήματος ΕΛ.ΤΑ. στη Κοινότητα Υμηττού

Η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα δεδομένου ότι απροειδοποίητα την Παρασκευή 24 Ιανουαρίου 2020 έκλεισε το υποκατάστημα ΕΛ.ΤΑ. στη Κοινότητα Υμηττού .

 Ο Πρόεδρος του Δημοτικού  Συμβουλίου

Βερύκιος Δημήτριος

Η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου διεξάγεται δημόσια

Facebooktwitterpinterestlinkedin