Πρόσκληση 9ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Κοινότητας Δάφνης 26.09.2019

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του αρθρ. 89 του  Ν.4555/2018 (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι») και Ν. 3463/06 άρθρο 112 παρ. 3. καλείστε σε τακτική συνεδρίαση  του Συμβουλίου της Κοινότητας Δάφνης την 26η Σεπτεμβρίου 2019 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.00μ.μ. στο Δημοτικό κτίριο επί της οδού Ηλιουπόλεως 120 στο 4ο όροφο για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:     

Α. Ανακοινώσεις- Διάφορα θέμα –προβλήματα κοινότητας

     1. Ενημέρωση για  ανεξαρτητοποίηση
συμβούλου

     2. Ενημέρωση για τα αρχεία
και την πάγια εντολή του προηγούμενου συμβουλίου.

     3. Γνωριμία και ομιλία από
τους συμβούλους των συνδυασμών.

    4. Έλεγχος σχολικών κτιριακών εγκαταστάσεων βάση εντολής του υπουργείου παιδείας  μετά τον σεισμό της 19ης Ιουλίου

     6. Περισυλλογή σκουπιδιών
και ογκώδη αντικειμένων

Β. Θέματα:

 1. Ορισμός αντικαταστάτη
  προέδρου σε περίπτωση κολλήματος, σύμφωνα με την παρ.3 του αρθρ.79 του
  Ν.3852/2010
 2. Καθορισμός
  συγκεκριμένης ημερομηνίας για τις συνεδριάσεις της κοινότητας.
 3. Έκφραση γνώμης για τοποθέτηση
  προστατευτικών πετασμάτων στην πλευρά της Ζωοδόχου Πηγής του 9ου
  Δημοτικού Σχολείου στη Δ.Κ. Δάφνης.
 4. Έκφραση γνώμης για την εκτέλεση  του έργου «Ανάπλαση Περιοχής Ζωοδόχου Πηγής στη Δ.Κ. Δάφνης» και τον
  καθορισμό πλάτους οδοστρωμάτων οδών  της
  Δ. Κοινότητας Δάφνης.

Η Πρόεδρος  του Συμβουλίου

Κοινότητας Δάφνης

ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ