1

Πρόσκληση 8ης TAKTIKHΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ του Συμβουλίου Κοινότητας Υμηττού 15.07.2020

Σας
καλούμε στην τακτική συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Υμηττού, του
Δήμου Δάφνης-Υμηττού, την  Τετάρτη 15
Ιουλίου 2020 και ώρα 7 μ.μ. στο Δημοτικό Κτίριο της Κοινότητας Υμηττού (πρώην
Δημαρχείο Υμηττού) με θέματα ημερήσιας διάταξης:

Α.
Ανακοινώσεις

Β.
Επικύρωση Πρακτικών με αρ.7/24-06-2020

Γ.
Θέματα

  1. Εισήγηση
    της Κοινότητας Υμηττού των Δράσεων & Μελετών που πρέπει να περιλαμβάνονται
    στο  Επιχειρησιακό & Τεχνικό
    Πρόγραμμα του Δήμου καθώς και τα έργα που πρέπει να εκτελεσθούν .

            Η συνεδρίαση  θα πραγματοποιηθεί δια ζώσης και κεκλεισμένων
των θυρών   σύμφωνα με την
αριθμ.:163/29-05-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών  με γνώμονα την πρόληψη της μετάδοσης της
πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19.

Κάθε φορέας, δημότης ή κάτοικος της
Κοινότητας Υμηττού έχει δικαίωμα να διατυπώσει εγγράφως προτάσεις σχετικές με
την κατάρτιση του Τεχνικού προγράμματος του Δήμου (άρθρο 86 παραγρ.5 του
Ν.3852/2010) και να τις αποστείλει στο mail της Κοινότητας: dim.lanara@dafni-ymittos.gov.gr μέχρι την Τετάρτη 15/07/2020 και ώρα
1μ.μ. 

      Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                   
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΖΙΚΗΣ