Ένταξη στο Πρόγραμμα περίθαλψης – στείρωσης – περισυλλογής του Δήμου και των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς πολιτών που ανήκουν σε ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες

Στο πλαίσιο του Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς, ο Δήμος Δάφνης – Υμηττού και η Πενταμελής Επιτροπή Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος Διαχείρισης Αδέσποτων Ζώων Συντροφιάς & Πρόληψης Δημιουργίας Νέων του Δήμου Δάφνης – Υμηττού, με υψηλό το αίσθημα ευθύνης απέναντι στα ζώα συντροφιάς, μετά από εισήγηση της Προέδρου της Πενταμελούς Επιτροπής, Γεωργίας Σκιαδοπούλου στο πρόσφατο Δημοτικό Συμβούλιο με πλειοψηφική αποδοχή, επεκτείνει την ένταξη στο Πρόγραμμα περίθαλψης – στείρωσης – περισυλλογής του Δήμου, εκτός των αδέσποτων ζώων και των δεσποζόμενων ζώων συντροφιάς πολιτών, που ανήκουν σε ευάλωτες οικονομικά κοινωνικές ομάδες.

Ο Δήμος επιδιώκει να περιορίσει τον αριθμό αδέσποτων ζώων και ταυτόχρονα να διευκολύνει τους κηδεμόνες ζώων που δυσκολεύονται να καταβάλλουν το κόστος στείρωσης, ηλεκτρονικής σήμανσης και καταγραφής στο Εθνικό Μητρώο Ζώων Συντροφιάς και Εμβολιασμού, βάσει του Ν.4830/2021 αρ.4 παρ. 13 και αρ.45 παρ.3.

Η πρωτοβουλία αυτή του Δήμου αφορά σε άτομα με αναπηρία, πολύτεκνους, τρίτεκνους, μονογονεϊκές οικογένειες, μακροχρόνια ανέργους εγγεγραμμένους στα μητρώα της ΔΥΠΑ και διαβιούντες με το ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Για όλες τις προαναφερθείσες κατηγορίες δικαιούχοι των δωρεάν παροχών είναι όσοι έχουν ετήσιο οικογενειακό εισόδημα έως 5.251€ από κάθε πηγή, προσαυξανόμενο κατά 1.000€ για κάθε προστατευόμενο μέλος.

Η συγκεκριμένη δράση, αποτελεί άλλο ένα βήμα εφαρμογής της νέας ολοκληρωμένης στρατηγικής για την προστασία των ζώων συντροφιάς, που εφαρμόζει η Δημοτική Αρχή και έχει θέσει ανάμεσα στις προτεραιότητές της από την αρχή της θητείας της.

Για περισσότερες πληροφορίες : 210-9751844

Ώρες λειτουργίας 8.00 – 16.00

E-mail: 5melisepitropiadespotwn@dafni-ymittos.gov.gr

Δ/νση: Τραπεζούντος 2 & Περιστάσεως, Υμηττός