ΕΚΤΑΚΤΗ – ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 28.11.2018

ScheduledΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Δημαρχείο Δάφνης - Υμηττού, Έλλης 16 & Κανάρη, Δάφνη, Δημοτική Ενότητα Δάφνης, Δήμος Δάφνης - Υμηττού, Περιφερειακή Ενότητα Κεντρικού Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αττική, 17235, ΕλλάδαMap

Δημοσίευση: 27 Νοεμβρίου 2018, 10:29

Print Friendly, PDF & Email

 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις των  άρθρων 73 και 75 του  Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –  Πρόγραμμα Καλλικράτης), σε συνδυασμό με τις όμοιες  του Ν.4071/2012 , σας καλούμε σε  ΕΚΤΑΚΤΗ- ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΑ συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που θα γίνει στο Δημοτικό Κατάστημα Δάφνης,  Έλλης 16 & Κανάρη, την Τετάρτη  28  Νοεμβρίου 2018 και ώρα 9:45 π.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης  στο παρακάτω μοναδικό θέμα:

 

  • Εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο τροποποίησης (προσθήκης) της απόφασης 94/2017 Δ.Σ. για παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων βάση του αρ. 66 του Ν. 4483/2017.

 

Η συνεδρίαση κρίνεται έκτακτη-κατεπείγουσα, δεδομένου ότι προέκυψε αίτημα πολίτη για χρήση των διατάξεων του ανωτέρω  Νόμου,  το οποίο θα πρέπει να εισαχθεί στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο για λήψη ή μη σχετικής απόφασης 

Σε περίπτωση κωλύματος συμμετοχής σας στη παραπάνω συνεδρίαση, σας παρακαλούμε να ενημερώσετε έγκαιρα την Ειδική Γραμματέα της Επιτροπής.

 

    Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

  ΜΙΧΑΗΛ  Ι.  ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΥΔΑΚΗΣ

Facebooktwitterpinterestlinkedin