Χορήγηση πιστοποιητικών Γεννήσεως

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085509
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

Δικαιολογητικά

1. Αίτηση των γονέων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα
2. Δύο (2) φωτογραφίες του ανηλίκου (Κατά περίπτωση)
3. Υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 παρ.4 Ν.1599/1986 (Κατά περίπτωση)

Παρατηρήσεις

Πιστοποιητικά γέννησης εκδίδονται για έκδοση διαβατηρίου, σχολική χρήση, για αθλητικούς συλλόγους, για συμβολαιογραφική χρήση, για δικαστική χρήση, και για κάθε Δημόσια Υπηρεσία, κ.ά.

Για έκδοση ή αλλαγή αστυνομικής ταυτότητας, δεν απαιτείται Πιστοποιητικό γέννησης από την Υπηρεσία.

Χορήγηση Πιστοποιητικού Ταυτοπροσωπίας
Η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού αφορά ανηλίκους έως 12 ετών. Για την έκδοση απαιτείται η αυτοπρόσωπη παρουσία του ανηλίκου με τους γονείς του ή με τους ασκούντες την γονική μέριμνα στην υπηρεσία μας.

Η παραλαβή του πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο γίνεται μόνο με επικυρωμένη εξουσιοδότηση, την οποία έχει κάνει ο ενδιαφερόμενος σε κάποιο αστυνομικό τμήμα, ή Κ.Ε.Π, ή οποιαδήποτε άλλη Δημόσια Υπηρεσία (το ίδιο ισχύει και για γονείς που ζητούν πιστοποιητικά για τα παντρεμένα παιδιά τους).

Χωρισμένοι γονείς ανηλίκων παιδιών που δεν έχουν καταθέσει την επιμέλεια των παιδιών τους στο Δήμο μας μπορούν να πάρουν πιστοποιητικό γι αυτά μόνον εκείνοι που τα έχουν εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα.

Τα πιστοποιητικά που αποστέλλονται μέσω Κ.Ε.Π τα παραλαμβάνει ο αιτών ή η αιτούσα εντός λίγων ημερών.

Σημείωση: Μετά την γέννηση ή την βάπτιση κάποιου παιδιού είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ να δηλώνονται τα απαραίτητα στοιχεία πρώτα στο Ληξιαρχείο.

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!