Χορήγηση πάγιας ρύθμισης για βεβαιωμένες ληξιπρόθεσμες οφειλές