Χορήγηση Αδειών Θέσεων Στάθμευσης Αναπηρικών και μη αναπηρικών αυτοκινήτων (και Ανανεώσεις)