Αίτηση βεβαίωσης μέτρησης Τετραγωνικών για ρευματοδότηση νέας πολυκατοικίας (έκδοση ΤΑΠ), διόρθωση παλαιών τετραγωνικών για μεταβιβάσεις κλπ καθώς και βεβαίωση για εργοταξιακό ρεύμα (για τη ΔΚ Δάφνης)