Χορήγηση αναφοράς Κυκλοφοριακού Θέματος

Υπηρεσία: Τμήμα Τεχνικό και Πολιτικής Προστασίας
Τηλέφωνα: 2132085502
E-mail: infotexniki@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά
  1. Αίτηση  που να υποδεικνύεται το ακριβές σημείο

Παρατηρήσεις

Αφορά τις εξής περιπτώσεις:

-Τοποθέτηση Ρυθμιστικών ή απαγορευτικών πινακίδων (ΚΟΚ), ελλείψεις ή και προσθήκες, βλάβες κλπ

-Αποτύπωση υπάρχουσας κατάστασης πινακίδων κυκλοφορίας (αφορά σε ατυχήματα)

Οι αιτήσεις μπορούν να κατατεθούν και ηλεκτρονικά.

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!