Χορήγηση για διορθώσεις επωνύμου

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085509
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

Δικαιολογητικά

A) ΜΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΑΡΡΕΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΤΕΡΑ

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον   είναι ανήλικος.
  2.  Πιστοποιητικό εγγραφής του πατέρα του ενδιαφερόμενου σε Μητρώα Αρρένων Δήμου ή Κοινότητας. Όταν ο πατέρας είναι αλλοδαπός, χρειάζεται πιστοποιητικό γέννησής του από τη χώρα καταγωγής του, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένο.

Β)ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΕΠΩΝΥΜΟΥ ΤΕΚΝΩΝ

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
  2. Ληξιαρχική πράξη γέννησης του ενδιαφερομένου.
  3. Πράξη προσδιορισμού επωνύμου τέκνων.

Γ) ΛΟΓΩ ΛΑΝΘΑΣΜΕΝΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ

  1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου, εφόσον είναι ενήλικος, ή του πατέρα του ή της μητέρας του εφόσον είναι ανήλικος.
  2. Διορθωμένη ληξιαρχική πράξη γέννησης βάσει δικαστικής απόφασης.
  3. Αντίγραφο δικαστικής απόφασης
  4. Πιστοποιητικό τελεσιδικίας
  5. Έκθεση επίδοσης

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!