Χορήγηση δήλωσης ονοματοδοσίας

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085509
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

Περιγραφή

Που γίνεται η ονοματοδοσία του παιδιού 

Στο Ληξιαρχείο που δηλώθηκε η γέννηση ή στο τόπο κατοικίας των γονέων με αυτοπρόσωπη παρουσία τους.

Από ποιόν δηλώνεται η ονοματοδοσία
Η ονοματοδοσία γίνεται με τη δήλωση και των δύο γονέων ή μόνο του ενός, ο οποίος όμως θα πρέπει να έχει έγγραφη εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής.
Στην έγγραφη εξουσιοδότηση θα πρέπει να αναφέρεται το κύριο όνομα που επιθυμούν να δώσουν οι γονείς στο παιδί τους. 

Δικαιολογητικά

Τι δικαιολογητικά απαιτούνται για τη δήλωση ονοματοδοσίας. 

  1. Δελτία Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο γονέων
  2. Έγγραφη εξουσιοδότηση (σε περίπτωση που θα προσέλθει στο Ληξιαρχείο μόνο ο ένας γονέας) και στην οποία θα πρέπει να αναγράφεται και το όνομα του παιδιού.

 Σε περίπτωση πολιτών 3ης χώρας απαιτούνται τα εξής:

  1. Διαβατήρια και των δύο γονέων
  2. Άδειες διαμονής και των δύο γονέων
  3. Σε περίπτωση δήλωσης από ένα γονέα εξουσιοδότηση του άλλου, θεωρημένη νόμιμα για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία εκτός των άλλων θα  περιλαμβάνει το όνομα του παιδιού με Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες

Δήλωση στο Δημοτολόγιο

Η δήλωση της Ονοματοδοσίας γίνεται ηλεκτρονικά από την Υπηρεσία μέσω του συστήματος ΔΗΔΙΛ άρα ο δηλών δεν έχει την υποχρέωση της αυτοπρόσωπης παρουσίας του στο Δημοτολόγιο

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!