Στρατολογικοί πίνακες γεννηθέντων το έτος 2006 για την κλάση 2027

Υπηρεσία: Τμήμα Δημοτικής Κατάστασης και Διοικητικής Υποστήριξης (Δημοτολόγιο - Ληξιαρχείο)
Τηλέφωνα: 2132085509
E-mail: Δημοτολόγιο (dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr) Ληξιαρχείο (dafnilix@dafni-ymittos.gov.gr)

Παρατηρήσεις

Υπεύθυνη δήλωση γονέα που αφορά στοιχεία γεννηθέντων του έτους 2006 εγγεγραμμένων στα μητρώα αρρένων του Δήμου Δάφνης - Υμηττού για την σύνταξη στρατολογικών πινάκων κλάσεως 2027.

Προθεσμία υποβολής 15.03.2022

email αποστολής : dimotdafni@dafni-ymittos.gov.gr

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!