Συμμετοχή στο Κ.Η.Φ.Η.

Υπηρεσία: Κ.Η.Φ.Η
Τηλέφωνα: 2109700300 εσωτερικό 3. E-mail: kifi.dafnis.ymittou@gmail.com
E-mail: kifi.dafnis.ymittou@dafni-ymittos.gov.gr

Δικαιολογητικά

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΜΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ/ΗΣ (ΑΤΟΜΟ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ)

 1. Αίτηση.
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος ή τελευταιας φορολογικής δήλωσης 
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Υπεύθυνη δήλωση οτι  το άμεσα ωφελούμενο άτομο δεν λαμβάνει και δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες απο άλλη δομή  Κ.Η.Φ.Η
 6. Αδεια διαμονής σε ισχύ (σε περίπτωση αλλοδαπών απο τρίτες χώρες) ή αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς (σε περίπτωση Έλληνα ομογενούς)

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΑΜΕΣΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝOY/ΝΗΣ

 1. Αίτηση.
 2. Αντίγραφο Αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατηρίου
 3. Αντίγραφο τελευταίου εκκαθαριστικού σημειώματος ή τελευταιας φορολογικής δήλωσης 
 4. Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης
 5. Υπεύθυνη δήλωση οτι  δεν λαμβάνει και δεν θα λαμβάνει υπηρεσίες απο άλλη δομή  Κ.Η.Φ.Η
 6. Αδεια διαμονής σε ισχύ (σε περίπτωση αλλοδαπών απο τρίτες χώρες) ή αντίγραφο ταυτότητας ομογενούς (σε περίπτωση Έλληνα ομογενούς)
 7. Διαζευκτηριο ή άλλο νόμιμο δικαιολογητικό που να αποδεικνύει οτι το άτομο είναι διαζευγμένο.
 8. Υπεύθυνη δήλωση ωφελούμενου/ης ότι ζει μόνος/η.
 9. Γνωμάτευση ιατρού εάν ο/η ωφελούμενος/η είναι μερικώς ή μη αυτοεξυπηρετούμενος/η.

Παρατηρήσεις

Οι αιτήσεις κατατίθενται στην διεύθυνση Αλεξάνδρας 65 & Βύρωνος – Α' ΚΑΠΗ Δάφνης στον 2ο όροφο στην κυρία Ντοϊκου Βασιλική.

Δεν μπορούν να κατατεθούν με ηλεκτρονική μορφή. 

error: Alert: Το περιεχόμενο προστατεύεται!!