Ένταξη στις παροχές των δομών Κοινωνικής μέριμνας & Βοήθειας στο σπίτι