Παράταση της προγραμματικής σύμβασης ΕΔΣΝΑ-Δήμου Δάφνης-Υμηττού για την παροχή υπηρεσιών μεταφόρτωσης απορριμμάτων στο ΣΜΑ Σχιστού α) από 1.11.2016 έως 30.4.2017 και β) από 1.5.2017 έως 30.4.2020 σύμφωνα με τις αριθμ. 16 και 17/2017 αποφάσεις αντίστοιχα της Εκτελεστικής Επιτροπής του ΕΔΣΝΑ