Παράταση λειτουργίας των Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας που έχουν ενταχθεί και χρηματοδοτούνται στα πλαίσια της πρόσκλησης 49 έως 28-2-2017 και εξουσιοδότησης υπογραφής μνημονίου