Έγκριση δαπάνης και διάθεση (ψήφιση ) της πίστωσης για προμήθεια στεφανιών κατάθεσης για τον εορτασμό των Εθνικών Εορτών έτους 2017