Έγκριση διάθεσης πίστωσης από τον προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2017 για τις διελεύσεις των απορριμματοφόρων του Δήμου Δάφνης- Υμηττού από την Αττική Οδό- Παράταση της σύμβασης πληρωμής τελών διοδίων για το έτος 2017