Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου για άσκηση αναίρεσης κατά των Αναστασίας χήρας Φραγκούλη, Παναγιώτη Φραγκούλη, Μαρία Φραγκούλη, Νικολέτα Φραγκούλη, Αικατερίνη Φραγκούλη, Ζωή Φραγκουλη, Παναγιώτη Φραγκούλη, Μαρουσώ χήρα Λεωνίδα Σιδέρη, Γερασίμου Σιδέρη, Βικτωρίας χήρας Ρένου Αποστολίδη, Ηρακλή Αποστολίδη, Κωνσταντίνου Αποστολίδη Ευάγγελου Κωνσταντινίδη- Γεωργίου, Εμμανουήλ Κωνσταντινίδη, Μαρίνας Κωνσταντινίδη, Βασιλικής Κωνσταντινίδης, Παναγιώτης Κωνσταντινίδη και Αικατερίνης χήρας Σάββα Πετρίδη και κατά της με αριθμ.4891/2020 απόφασης του Εφετείου Αθηνών)