Ορισμός Πληρεξούσιου δικηγόρου επί της από 30-11-2020 και με αριθμό κατάθεσης δικογράφου 87287/2175/2020 αγωγής που άσκησαν ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών οι Ιωάννης Μακριδάκης, Κουτσούρης Γεώργιος και Ντεβελέκος Οδυσσέας