Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ», της Τσαμπρούνη Μαρίας του Δημητρίου, επί της οδού Ανδρέα Λεντάκη & Ανδρονικίου 41στον Υμηττό.