Έκφραση γνώμης για την μετατόπιση περιπτέρου στην οδό πλατείας Υμηττού 17 της κας Κωστοβασίλη Ειρήνης κατόπιν εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας