Λήψη απόφασης για την έκδοση άδειας παράτασης ωραρίου λειτουργίας μουσικών οργάνων στο κατάστημα «ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΒΕΛΙΣΤΗΡΙΟ – ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» της κας Βενιζέλου Αντωνίας του Νεκταρίου επί της οδού Αλ. Παναγούλη 56, στον Υμηττό