Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ-ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» ,επί της οδού Πεντέλης 3