Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ – ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗ ΧΕΡΙΩΝ – ΠΟΔΙΩΝ», επί της οδού Μ. Αλεξάνδρου αρ. 18