Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ-ΜΠΑΡ» ,επί της οδού Αγίας Βαρβάρας 66