Λήψη απόφασης για χορήγηση προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο εργασιών «ΚΟΜΜΩΤΗΡΙΟ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΧΕΡΙΩΝ – ΠΟΔΙΩΝ» ,επί της οδού Σοφοκλή Βενιζέλου 6